. . .
  • Auf dem Weg 1 768x512

  Pilgertag - 07.10.2023

  07.10.2023
  • KP Kont.Exerzitien 768x505

  Kontemplative Exerzitien

  08.10.2023 @ 17:00 - 15.10.2023 @ 13:00
  • KP Jugendvigil 768x512

  Jugendvigil - 13.10.2023

  13.10.2023 @ 19:30 - 21:00
  • KP Erfüllung im Alter 768x512

  Körperweisheit erspüren – gut für sich selbst sorgen

  21.10.2023
  • KP Weihnachten 768x483

  Abendmeditation - 24.10.2023

  24.10.2023 @ 19:00 - 20:00
  • KP Weihnachten 768x483

  Abendmeditation - 14.11.2023

  14.11.2023 @ 19:00 - 20:00
  • KP Koerperweisheit 768x511

  Geistliche Tage - 01.12.2023

  01.12.2023 @ 17:00 - 03.12.2023 @ 13:00
  • KP Ikonenmalkurs 768x531

  Ikonenmalkurs - 04.12.2023

  04.12.2023 @ 17:00 - 09.12.2023 @ 13:00
  • KP Weihnachten 768x483

  Abendmeditation - 12.12.2023

  12.12.2023 @ 19:00 - 20:00
  • KP Atempause 1 768x487

  Atempause für die Seele – Oasentag - 16.12.2023

  16.12.2023